OgenDetailsPrijs
Eyeliner nabehandeling€30,00
Eyeliner touch up binnen 1 jaar, vaste klanten€50,00
Eyeliner touch up na 1 jaar, vaste klanten (vanaf)€150,00
Eyeliners touch up na 2 jaar is nieuwe behandeling
Touch up vanuit andere salon binnen 1 jaar. Eyeliner boven of onder€100,00
Touch up vanuit andere salon binnen 1 jaar. Eyeliner boven en onder€200,00